Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Amsterdam Verjaardag

Op maandag 27 oktober, 's avonds om 20.00 uur, viert de VVAB de verjaardag van Amsterdam in de Zuiderkerk (zaal geopend vanaf 19.30 uur). Komt u ook? [Meer lezen]

De Amsterdamse binnenstad, de oude stad binnen de zeventiende-eeuwse Singelgracht, is het gezicht van Amsterdam. Beschermd of niet, het blijkt nodig te zijn dat er een vereniging is die opkomt voor de binnenstad.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes en maakt al bijna vier decennia haar mening kenbaar voor het behoud en herstel en tegen de aantasting van het stadsbeeld. Zo bekijken de Waakhonden de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Ook komen er vanuit de vereniging aparte stichtingen en initiatieven tot stand, zoals de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en het Amsterdams Kroonlantaarn ComitÚ.

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een nieuw aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad in stand blijft. De vereniging onderneemt daarom ook activiteiten voor het behoud van een goed woon- en werkklimaat (zie onze statutaire doelstelling).

Nieuwbouw in de Goudsbloemdwarsstraat

Links Eerste Goudsbloemdwarsstraat 7, rechts Tweede Goudsbloemdwarsstraat 28 (foto's Wim Ruigrok)

Op de foto staan twee recente nieuwbouwpanden naast elkaar. Alhoewel de bakstenen gevel rechts op het eerste gezicht veel ouder lijkt dan de glazen gevel links, gaat het in beide gevallen om nieuwbouw.

Architectuurhistoricus Vincent van Rossem noemde 'historiserende nieuwbouw' in Binnenstad een "redelijk goede noodoplossing": "Soms is het beter dan een hele foute oplossing. Dat zie je bijvoorbeeld in de Eerste Goudsbloemdwarsstraat, dat pand met die enorme glasgevel op nummer 7, dat is een volkomen waardeloos ding. Dat hadden we beter niet kunnen doen denk ik dan. Terwijl er in de Tweede Goudbloemdwarstraat op nummer 28 historiserend nieuw is gebouwd. Heel keurig gedaan, mooi steentje, alleen een wonderlijke hemelwaterafvoer. Toch vind ik dit een betere oplossing. Dus ik kan wel met het beleid van de VVAB leven om op te passen met moderne architectuur in de oude binnenstad."

Toch is nog steeds de heersende opvatting onder veel architecten en architectuurhistorici dat 'eigentijds' de voorkeur verdient boven 'historiserend bouwen'. Om misverstanden te vermijden: de VVAB is niet per definitie vˇˇr historiserende nieuwbouw. Uiteindelijk gaat het altijd om kwaliteit.

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Wat ziet u het liefste in de binnenstad?
Links
Rechts
Geen / andere mening

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 2.887 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Email this to someone Deel deze pagina!

Bestel bij de VVAB een fraaie Amsterdamse prent, voor uzelf of om weg te geven aan een relatie. Zie: Amsterdamse prenten

Nieuws

[Meer]

Handhaving vlaggen gevraagd

De VVAB vraagt om handhaving van het verbod op vlaggen op de grachten.
[Meer lezen]

Bierwaterfiets

VVAB protesteert tegen de amfibike, een bierfiets te water.
[Meer lezen]

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

De kolom, een overblijfsel van de Heilige Stede, verdween in 2001 vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn.
[Meer lezen]

Toreningangplannen van de baan

De toreningangplannen van de Oude Kerk zijn definitief van de baan. De publieksingang blijft in het Zuiderportaal.
[Meer lezen]

ASVO-schoolplein

De VVAB heeft in reactie op het voorstel voor uitbreiding van het ASVO-schoolplein aan de Achtergracht gevraagd om het openbaar houden van het plantsoen.
[Meer lezen]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.