Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Beeldbank geopend!

In onze nieuwe beeldbank van oude historische prentbriefkaarten kunt u opzoeken hoe uw straat er vroeger uit zag.
[Beeldbank]

De Amsterdamse binnenstad, de oude stad binnen de zeventiende-eeuwse Singelgracht, is het gezicht van Amsterdam. Beschermd of niet, het blijkt nodig te zijn dat er een vereniging is die opkomt voor de binnenstad.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes en maakt al bijna vier decennia haar mening kenbaar voor het behoud en herstel en tegen de aantasting van het stadsbeeld. Zo bekijken de Waakhonden de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Ook komen er vanuit de vereniging aparte stichtingen en initiatieven tot stand, zoals de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en het Amsterdams Kroonlantaarn Comité.

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een nieuw aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad in stand blijft. De vereniging onderneemt daarom ook activiteiten voor het behoud van een goed woon- en werkklimaat (zie onze statutaire doelstelling).

Kleurrijke aanlichting Felix Meritis

Zo ziet Felix Meritis er momenteel 's avonds uit. Het monumentale gebouw aan de Keizersgracht, een beschermd rijksmonument in het kerngebied van het Unesco Werelderfgoed, wordt op een felle en kleurige wijze aangelicht. Felix Meritis is eigendom van de gemeente en wordt momenteel tijdelijk geëxploiteerd door fotomuseum Foam. Dat museum zoekt graag de grenzen op. Een paar jaar geleden had het museum aan het eigen gebouw een reusachtige grote foto opgehangen van een kind, als bijdrage aan de op dat gevoerde discussie of steigerdoekreclame geoorloofd is in de stad.

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Is deze verlichting toelaatbaar?
Ja, waarom niet?
Eigenlijk niet, maar er zijn belangrijkere zaken.
Nee, dit kan echt niet.
Nee, de VVAB moet in actie komen.
Geen / andere mening.

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 2.772 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Email this to someone Deel deze pagina!

Nieuws

[Meer]

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

De kolom, een overblijfsel van de Heilige Stede, verdween in 2001 vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn.
[Meer lezen]

Toreningangplannen van de baan

De toreningangplannen van de Oude Kerk zijn definitief van de baan. De publieksingang blijft in het Zuiderportaal.
[Meer lezen]

ASVO-schoolplein

De VVAB heeft in reactie op het voorstel voor uitbreiding van het ASVO-schoolplein aan de Achtergracht gevraagd om het openbaar houden van het plantsoen.
[Meer lezen]

Reactie op Muntplein

De VVAB heeft met een schriftelijke inspraakreactie uiteengezet waarom het volledig afsluiten van de Vijzelstraat op dit moment een slecht idee is.
[Meer lezen]

Beroep tegen Hottug

De VVAB heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de vergunning voor drijvende badkuipen in de grachten.
[Meer lezen]

Touringcars weren

In een brief aan de onderhandelaars vraagt de VVAB de touringcars te weren uit de binnenstad.
[Meer lezen]

Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

De gemeenteraad besloot unaniem verschillende varianten uit te werken, met als voorkeursvariant het ontgraven van het Open Havenfront.
[Meer lezen]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.