Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Tijdschrift 'Binnenstad'

Het nieuwe nummer van Binnenstad, nummer 267, is verschenen, met o.a. artikelen over de Wittenberg en 'short stay' in de binnenstad.

De Amsterdamse binnenstad, de oude stad binnen de zeventiende-eeuwse Singelgracht, is het gezicht van Amsterdam. Beschermd of niet, het blijkt nodig te zijn dat er een vereniging is die opkomt voor de binnenstad.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes en maakt al bijna vier decennia haar mening kenbaar voor het behoud en herstel en tegen de aantasting van het stadsbeeld. Zo bekijken de Waakhonden de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Ook komen er vanuit de vereniging aparte stichtingen en initiatieven tot stand, zoals de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en het Amsterdams Kroonlantaarn Comité.

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een nieuw aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad in stand blijft. De vereniging onderneemt daarom ook activiteiten voor het behoud van een goed woon- en werkklimaat (zie onze statutaire doelstelling).

Spaarbank op de monumentenlijst

Het op de monumentenlijst geplaatste bankgebouw, gebouwd als Spaarbank voor de Stad Amsterdam

Het gebouw van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, Singel 548, is onlangs op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het bankgebouw ontworpen door K.L. Sijmons in 1956, bootst volgens de beschrijving van Bureau Monumenten & Archeologie (BMA) het naoorlogse centrum van Rotterdam na, als een statement hoe er ook in Amsterdam moet worden gebouwd. Het gebouw is volgens BMA zo representatief voor het toenmalige denken dat het behouden dient te blijven. Bovendien vormt het gebouw een belangrijk voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in het oeuvre van architect Sijmons.
Op deze locatie aan de Bloemenmarkt vlakbij de Vijzelstraat stond tot 1943 een rij grachtenhuizen, waaronder het beroemde Huis Huydecoper, ontworpen door Philips Vingboons in 1639. In het oorlogsjaar werd vrijwel het gehele bouwblok verwoest door een neerstortende Engelse bommenwerper. De gevel van het Huis Huydecoper is bewaard gebleven met oog op eventuele herbouw. Dit is echter nooit gebeurd. [Wanneer wordt het Huys Huydecooper gereconstrueerd?]
Kortom, een interessante geschiedenis. De uiteindelijke komst van het modernistische bankgebouw vertelt een verhaal over de naoorlogse ontwikkeling van de binnenstad, zoals het gebouw van Duintjer in de Vijzelstraat dat ook doet. [Gebouw Duintjer op de monumentenlijst] Het zijn voorbeelden hoe er niet meer gebouwd mag worden in de binnenstad.

[Beschrijving BMA] (PDF-bestand)

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Het gebouw staat volkomen terecht op de monumentenlijst.
Hoe kan zo'n lelijk bankgebouw op de monumentenlijst komen?
Herbouw van de grachtenhuizen had mijn voorkeur gehad.
Geen / andere mening

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 2.878 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Email this to someone Deel deze pagina!

Bestel bij de VVAB een fraaie Amsterdamse prent, voor uzelf of om weg te geven aan een relatie. Zie: Amsterdamse prenten

Nieuws

[Meer]

Fietsparkeren op het water

De VVAB is ongerust over ontwikkelingen om het water als restruimte te beschouwen waar problemen in de openbare ruimte opgelost kunnen worden.
[Meer lezen]

VVAB vraagt om maatregelen tegen 'short stay'

Naar aanleiding van de komst van 'short stay' in Wittenberg vraagt de VVAB in een raadsadres om maatregelen.
[Meer lezen]

Herstel luifels Centraal Station gevraagd

De VVAB vraagt in een brief aan ProRail de luifels van de voorgevel van het Centraal Station te herstellen.
[Meer lezen]

Handhaving vlaggen gevraagd

De VVAB vraagt om handhaving van het verbod op vlaggen op de grachten.
[Meer lezen]

Bierwaterfiets

VVAB protesteert tegen de amfibike, een bierfiets te water.
[Meer lezen]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.