Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Jos Otten nieuwe voorzitter

Op zaterdag 22 maart vond in het Bethaniënklooster de Algemene Ledenvergadering van de VVAB plaats. Op deze goed bezochte bijeenkomst werd Jos Otten gekozen als nieuwe voorzitter. [Meer lezen]

De Amsterdamse binnenstad, de oude stad binnen de zeventiende-eeuwse Singelgracht, is het gezicht van Amsterdam. Beschermd of niet, het blijkt nodig te zijn dat er een vereniging is die opkomt voor de binnenstad.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes en maakt al bijna vier decennia haar mening kenbaar voor het behoud en herstel en tegen de aantasting van het stadsbeeld. Zo bekijken de Waakhonden de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Ook komen er vanuit de vereniging aparte stichtingen en initiatieven tot stand, zoals de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en het Amsterdams Kroonlantaarn Comité.

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een nieuw aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad in stand blijft. De vereniging onderneemt daarom ook activiteiten voor het behoud van een goed woon- en werkklimaat (zie onze statutaire doelstelling).

Touringcars in de binnenstad

Er gebeuren steeds vaker ongelukken met touringcars in de binnenstad. Onlangs was er op het Rokin zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren. Met de toenemende drukte in de binnenstad wordt het steeds gevaarlijker dat touringcars zich door de smalle straten van de binnenstad wringen. Bovendien moet de vraag gesteld worden of de binnenstad zich op deze manier steeds verder moet ontwikkelen als toeristisch themapark. Hoever zijn we bereid de toeristische industrie te faciliteren? Zouden toeristen niet aan de rand van de binnenstad moeten overstappen op kleine busjes of boten?

Zie verder: Maatregelen nodig.

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Moeten touringcars uit de binnenstad worden geweerd?
Ja, touringcars horen niet thuis in de binnenstad.
De toegankelijk van de binnenstad voor touringcars moet beperkt worden tot enkele routes in de binnenstad.
Nee, de binnenstad moet toegankelijk blijven voor touringcars.
Andere / geen mening

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 2.773 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Nieuws

[Meer]

Doorbraak in de Oude Kerk

Op een rondetafelgesprek over de toekomst van de Oude Kerk is een commissie benoemd die in overleg gaat met het stichtingsbestuur.
[Meer lezen]

Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

De gemeenteraad besloot unaniem verschillende varianten uit te werken, met als voorkeursvariant het ontgraven van het Open Havenfront.
[Meer lezen]

Nieuwe gevelstenen

Op de Nieuwe Uilenburgerstraat werden onlangs twee nieuwe gevelstenen onthuld.
[Meer lezen]

Bouw zwembad stilgelegd

De voorzieningenrechter heeft de bouw van het zwembad in een keurtuin stilgelegd door de door de VVAB gevraagde voorlopige voorziening toe te wijzen.
[Meer lezen]

Hotel Toren

De VVAB schrijft in een zienswijze dat het stadsdeel zich medeschuldig maakt aan het vernielen van een monument.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen aquabussen

De VVAB heeft bezwaar tegen de komst van drijvende café's in de grachten, de zgn. aquabus.
[Meer lezen]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.