Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Geurt Brinkgreve Lezing

Op maandag 27 oktober, 's avonds om 20 uur, viert de VVAB de verjaardag van Amsterdam met de zgn. Geurt Brinkgreve Lezing.
Norbert Middelkoop vertelt over de schuttersstukken en de gebouwen waarin deze hingen. Meer informatie volgt.
[Meer lezen]

De Amsterdamse binnenstad, de oude stad binnen de zeventiende-eeuwse Singelgracht, is het gezicht van Amsterdam. Beschermd of niet, het blijkt nodig te zijn dat er een vereniging is die opkomt voor de binnenstad.

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is in 1975 ontstaan uit de Vereniging Vrienden van Diogenes en maakt al bijna vier decennia haar mening kenbaar voor het behoud en herstel en tegen de aantasting van het stadsbeeld. Zo bekijken de Waakhonden de bouwplannen die ter inzage worden gelegd. Ook komen er vanuit de vereniging aparte stichtingen en initiatieven tot stand, zoals de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen en het Amsterdams Kroonlantaarn Comitť.

Tegen de pretparkisering van de binnenstad

Een nieuw aandachtsgebied van de VVAB is de dreigende 'pretparkisering', de ontwikkeling naar een binnenstad die alleen nog toeristisch is en waar overlastgevende evenementen en ongebreidelde horecagroei de woonfunctie wegdrukken. De vereniging wil dat het gemengde karakter van de binnenstad in stand blijft. De vereniging onderneemt daarom ook activiteiten voor het behoud van een goed woon- en werkklimaat (zie onze statutaire doelstelling).

Verhuur van plezierbootjes

Niet alle plezierboten zijn een lust voor het oog en het oor.

Veel plezierbootjes liggen het grootste deel van het jaar ongebruikt aan wal terwijl de kosten oplopen. En dat terwijl veel mensen dolgraag eens een dagje willen varen. Het Amsterdamse GoBoat bedacht de oplossing: de site brengt bootbezitter en huurder bij elkaar.

Zie: Amsterdams bedrijf begint Airbnb voor boten (artikel in Het Parool).

Goed idee of niet? De meeste plezierbootjes liggen ongebruikt in de grachten en worden maar eens in het jaar gebruikt. En liggen dus weg te roesten. Door de bootjes efficiŽnter te gebruiken, zijn er misschien minder bootjes nodig. Of is het een ongewenste vercommercialisering van de pleziervaart in de grachten met nog meer overlast op het water? Na al geeft de pleziervaart door lawaaiige motoren of muziek al veel overlast voor bewoners. Geef hier uw mening.

[Eerst alle reacties lezen voordat ik stem]

Meningspeiling

Slecht idee.
Goed idee.
Geen / andere mening

Doe met ons mee!

De vereniging heeft momenteel 2.796 leden. De vereniging is van en voor de leden. Heeft u een hart voor de Amsterdamse binnenstad? Zorg dan dat u ook Vriend van de Amsterdamse Binnenstad bent en doe met ons mee! Leden ontvangen het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Soms verschijnen er speciale publicaties. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen en de maandelijkse borrel. En er is genoeg te doen voor actieve vrijwilligers.

Nieuwe leden ontvangen geheel gratis De Goede Stad van Geert Mak.

[Ja, ik wil lid worden!]

Email this to someone Deel deze pagina!

Nieuws

[Meer]

Bierwaterfiets

VVAB protesteert tegen de amfibike, een bierfiets te water.
[Meer lezen]

Mirakelkolom keert terug op het Rokin

De kolom, een overblijfsel van de Heilige Stede, verdween in 2001 vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn.
[Meer lezen]

Toreningangplannen van de baan

De toreningangplannen van de Oude Kerk zijn definitief van de baan. De publieksingang blijft in het Zuiderportaal.
[Meer lezen]

ASVO-schoolplein

De VVAB heeft in reactie op het voorstel voor uitbreiding van het ASVO-schoolplein aan de Achtergracht gevraagd om het openbaar houden van het plantsoen.
[Meer lezen]

Reactie op Muntplein

De VVAB heeft met een schriftelijke inspraakreactie uiteengezet waarom het volledig afsluiten van de Vijzelstraat op dit moment een slecht idee is.
[Meer lezen]

Beroep tegen Hottug

De VVAB heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen de vergunning voor drijvende badkuipen in de grachten.
[Meer lezen]

Touringcars weren

In een brief aan de onderhandelaars vraagt de VVAB de touringcars te weren uit de binnenstad.
[Meer lezen]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen. Bekijk daarom ook ons postarchief.