Nieuws


[Meer lezen]

Doorbraak in de Oude Kerk

Op woensdag 9 april 2014 vond in de Sebastiaanskapel van de Oude Kerk een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van het unieke authentieke kerkgebouw. Het gesprek is op een constructieve wijze verlopen. Er is een commissie benoemd die zich opnieuw gaat buigen over de toekomstplannen voor het authentieke kerkgebouw.
[Meer lezen]
 

Jos Otten nieuwe voorzitter

Op zaterdag 22 maart 2014 vond in het BethaniŽnklooster de Algemene Ledenvergadering van de VVAB plaats. Op deze goed bezochte bijeenkomst werd Jos Otten gekozen als nieuwe voorzitter. Ook werden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Yellie Alkema, Els Iping en Fred Kramer.
[Meer lezen]
 

Gemeenteraad stemt unaniem voor Open Havenfront

De gemeenteraad van Amsterdam nam woensdag 13 maart 2014, 's avonds laat, unaniem een door GroenLinks, PvdA, D66 en SP ingediend amendement aan. Het raadsbesluit herbevestigt het uitgangspunt het Open Havenfront uit te graven. De gemeenteraad besloot tevens verschillende varianten uit te werken, met als voorkeursvariant het ontgraven van het Open Havenfront.
[Meer lezen]
 

Nieuwe gevelstenen onthuld

Op de Nieuwe Uilenburgerstraat werden onlangs twee nieuwe gevelstenen onthuld. Deze stenen, gemaakt door Hans 't Mannetje, gedenken de terugkeer van de historische lantaarns in de Amsterdamse binnenstad, de kroonlantaarn uit 1883 en de Ritterlantaarn uit 1898.
[Meer lezen]
 

Voordracht mag nog niet naar Raad

De raadscommissie stemde niet in met voordracht van College om het Open Havenfront niet te verbreden. Vrijwel de gehele raad vond dat het College de verschillende, o.a. door de VVAB naar voren gebrachte, alternatieven, nog eens goed moet bestuderen. Op 6 maart komt het onderwerp terug in de raadscommissie.
[Meer lezen]
 

Verbreding Open Haven Front geschrapt

De VVAB heeft in een raadsadres haar teleurstelling uitgesproken dat het College van B & W de al jarenlang voorgenomen verbreding van het Open Havenfront bij het Centraal Station heeft geschrapt. Men wil op de plaats waar het water zou worden verbreed, nu een plein of plantsoen aanleggen.
[Meer lezen]
 

Bouw tuinhuis-zwembad stilgelegd

De voorzieningenrechter heeft de bouw van het zwembad in een keurtuin stilgelegd door de door de VVAB gevraagde voorlopige voorziening toe te wijzen. De VVAB heeft daar beroep aangetekend tegen een vergunning om in een beschermde keurtuin tussen de Heren- en Keizersgracht een zwembad in de vorm van tuinhuis aan te leggen.
[Meer lezen]
 

Geurt Brinkgreve Restauratieprijs naar de Oude Kerk

Op de viering van de Amsterdam Verjaardag, in het museum Het Grachtenhuis op de Herengracht, werd bekend gemaakt dat de Geurt Brinkgreve Restauratieprijs 2013 gaat naar de Stichting de Oude Kerk, voor de restauratie van de Oude Kerk, begonnen in 1955 en officieel afgesloten in 2013.
[Meer lezen]
 

Stadsdeel legaliseert het vernielen van een monument

De VVAB heeft een zienswijze ingestuurd inzake een legaliseringsvergunning voor illegaal slopen van een monumentale kap en het daarna verhogen van het achterhuis door Hotel Toren, Keizersgracht 164. Het stadsdeel weigert te handhaven, maar wil de illegale ingreep legaliseren.
[Meer lezen]
 

Verkiezingsprogramma

De VVAB heeft een verkiezingsprogramma geschreven met suggesties voor programmapunten voor de politieke partijen. Het programma heeft betrekking op het stadsgezicht, de openbare ruimte, het water en de dreigende 'pretparkisering' van de binnenstad.
[Meer lezen]
 

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.