Nieuws

Vakantieverhuur

In een inspraakreactie bij de bestuurscommissie Centrum heeft Els Iping namens de VVAB gepleit voor een algeheel verbod op vakantieverhuur van hele woningen.
[Meer lezen]
 

Bierfietsverbod 2017

De raadscommissie besprak op 9 juni 2016 het voorstel van het College van B & W om de groepsfiets (lees: bierfiets) volgend jaar te verbieden. In het voorgenomen besluit wordt geregeld dat de burgemeester een gebied kan aanwijzen waar de groepsfiets is verboden. Dat zal pas gebeuren per 1 januari 2017.
[Meer lezen]
 

Hans 't Mannetje overleden

Op 2 mei ontving de VVAB het verdrietige bericht dat Hans ít Mannetje is overleden. Het nieuwe nummer van Binnenstad was toen net naar de drukker gegaan. In het volgende nummer van ons blad zal een artikel aan deze beeldhouwer-restaurator worden gewijd.
[Meer lezen]
 

Reactie op MKB

Els Iping, bestuurslid van de VVAB, reageerde in een brief op een open brief van Bart Drenth, voorzitter van MKB-Amsterdam, over de balans in de binnenstad. De VVAB had samen met Amsterdam City, Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Amsterdam een 'pact' gesloten. De inhoud van deze overeenkomst wordt nu door het MKB op een volstrekt eigen wijze geÔnterpreteerd.
[Meer lezen]
 

Vuurwerkverbod

In een brief aan het College van B & W vragen de erfgoedorganisaties vertegenwoordigd in het Amsterdam Erfgoed Overleg om een mogelijk vuurwerkverbod in de Amsterdamse binnenstad serieus te overwegen. Dit naar aanleiding van een brand in een bijgebouw van de Oude Kerk.
[Meer lezen]
 

Zelf geluid meten!

Veel Amsterdammers ondervinden geluidsoverlast bij evenementen. Volgens de VVAB komt dat doordat de gemeente bij die gelegenheden een veel te hoog geluidsniveau toestaat. Om dat te kunnen bewijzen vraagt de VVAB zijn leden en andere Amsterdammers om zelf te meten hoe sterk dat hinderlijke geluid in werkelijkheid is.
[Meer lezen]
 

Hottug komt er niet

De gemeente heeft het bezwaar van de VVAB tegen de zgn. Hottug, gegrond verklaard. De vergunning die de gemeente reeds had gegeven, is herroepen. De VVAB beschouwt dit als een belangrijk resultaat in de strijd tegen de ongein op het water in de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]
 

Concept-Watervisie

De concept-Watervisie Amsterdam 2040 lag vanaf 7 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage. De Watervisie is een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water met een uitvoeringsagenda tot 2018. De VVAB heeft met een zienswijze gereageerd op dit nieuwe beleidsplan voor het water in Amsterdam.
[Meer lezen]
 

Amsterdam, lekker druk?

MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City, Koninklijk Horeca Nederland afdeling Amsterdam en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld over de toenemende drukte in Amsterdam.
[Meer lezen]
 

Wijde Heisteeg 7 gekraakt

Het rijksmonument Wijde Heisteeg 7 is zaterdagmiddag 9 januari 2016 gekraakt. Het pand stond al zeven jaar leeg en was in 2011 al eens gekraakt. De eigenaar heeft een aanvraag ingediend voor gedeeltelijke sloop, waartegen de VVAB in het geweer is gekomen. Deze procedure liep nog toen het pand opnieuw werd gekraakt.
[Meer lezen]
 

Brand in bijgebouw Oude Kerk

Tijdens Oudejaarsavond voorkwam de brandweer een ramp. 'Door hard werken en snel ingrijpen' werd voorkomen dat de Oude Kerk - het oudste en belangrijkste monument van onze stad - in vlammen opging. Een brand in de zolder van een bijgebouw werd snel geblust.
[Meer lezen]
 

Bierwaterfiets gaat niet door

De zogenaamde amfibike krijgt geen vergunning voor de Amsterdamse grachten. Het vaartuig dat wordt aangedreven door pedaaltrappende passagiers "past niet in het beeld dat het stadsbestuur van de grachten heeft", schrijft wethouder Udo Kock (Water) aan de raad.
[Meer lezen]
 

Terrasvergunningen brugvleugels

De eerste aanvragen voor terrasvergunningen op brugvleugels zijn ingediend, nl. voor Keizersgracht 312, Leidsegracht 68 H, Paleisstraat 16 en Utrechtsestraat 102. De VVAB maakt haar zienswijze kenbaar over deze eerste aanvragen.
[Meer lezen]
 

Reclame Tours & Tickets aan de Westerkerk

De VVAB heeft een verzoek ingediend bij het stadsdeel Centrum om over te gaan tot handhaving van de reclameregels inzake verlichte en onverlichte reclameuitingen van Tours & Tickets aan twee zijden van de Westerkerk.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.