Nieuws

Fiscale aftrek in 2017 blijft

De fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten blijft in 2017 gehandhaafd en de bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget van OCW is teruggedraaid. Na het debat met de Tweede Kamer op 7 november 2016 heeft de minister per brief besloten de wet 'aan te houden'.
[Meer lezen]
 

Kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland

In een inspraakreactie op het concept-stedenbouwkundig plan voor het Zeeburgereiland oefent de VVAB scherpe kritiek uit op het plan. Het megalomane plan bestaat uit 28 woontorens in hoogte variŽrend van 40 tot 143 m met een gemiddelde hoogte van 60 m.
[Meer lezen]
 

Gemeente gaat digitale reclamezuilen plaatsen

De gemeente wil honderden digitale reclamezuilen plaatsen. Dit zijn mupi's met bewegende reclamebeelden. Er zijn al enkele in de stad geplaatst, vooruitlopend op de raadsbehandeling. Het nieuwe beleidskader Buitenreclame was woensdag in de gemeenteraad. Een motie tegen de bewegende reclame werd niet aangenomen.
[Meer lezen]
 

Welstandsbeleid rondvaart

Het College van B&W heeft op 6 december 2016 het concept-beleidsdocument Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam vrijgegeven voor inspraak. Op basis van deze criteria worden aanvragen voor nieuwe, vervangende of gewijzigde passagiersvaartuigen getoetst aan het belang van welstand. De inspraaktermijn loopt tot 17 januari 2017.
[Meer lezen]
 

Nieuwe geluidsnormen op komst

Het gemeentebestuur werkt hard aan de herziening van het evenementenbeleid. Inmiddels hebben de stadsdelen hun locatieprofielen herzien. Over een paar maanden volgt een raadsbesluit met o.a. nieuwe geluidsnormen, waarna de nieuwe reglementen in het voorjaar in werking zullen treden.
[Meer lezen]
 

Beleidskader Monumenten vervangt Programma van Eisen Monumenten

In de afgelopen jaren heeft de VVAB in tal van zienswijzen en bezwaarprocedures een beroep gedaan op het Programma van Eisen Monumenten, een belangrijke stuk dat systematisch alle extra eisen opsomt waar een bouwplan voor een monument aan dient te voldoen. Een nieuw Beleidskader Monumenten vervangt het oude Programma van Eisen Monumenten.
[Meer lezen]
 

Open brief aan de burgemeester

In een open brief aan de burgemeester vraagt de VVAB zich af waarom de burgers de handhaving moeten betalen die nodig is vanwege de exploitatie van de publieke ruimte door de horeca. De VVAB doet de suggestie de ondernemers zelf te laten betalen voor de handhaving en overlast die zij veroorzaken.
[Meer lezen]
 

Terrassen brugvleugels

Vorig jaar werd het terrassenbeleid gewijzigd. Niet langer waren terrassen op brugvleugels uitgesloten. De VVAB heeft drie procedures lopen tegen dergelijke terrassen en verzamelt daar informatie over. Uw hulp daarbij is nodig.
[Meer lezen]
 

VVAB wil geen verruiming van winkeltijden

In een schriftelijke inspraakreactie heeft de VVAB laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen het voorstel van het College om de winkeltijden te verruimen. De VVAB adviseert het College maatregelen te nemen om het gevarieerde winkelaanbod in stand te houden en de diversiteit waar nodig te herstellen.
[Meer lezen]
 

Afschaffing fiscale aftrek onderhoud monumenten

Het kabinet heeft voorgesteld de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumenten af te schaffen. Deze bezuiniging treft vooral de eigenaren van kleine rijksmonumenten zoals woonhuizen in de Amsterdamse binnenstad. De maatregel is slecht voor monumenten omdat onderhoud zal worden uit- of afgesteld.
[Meer lezen]
 

Geurt Brinkgreve lezing 2016

In de Zuiderkerk vond op donderdag 27 oktober 2016 de viering van de verjaardag van Amsterdam plaats met de Geurt Brinkgrevelezing, dit jaar gehouden door onderzoeksjournalist Floor Milikowski. Van wie is de stad?
[Meer lezen]
 

Geluidsoverlast van evenementen

De VVAB heeft in een brief aan de burgemeester gevraagd om maatregelen tegen de overlast van evenementen, naar aanleiding van de komende herziening van het evenementenbeleid. De vereniging vraagt extra aandacht voor de spraakverstaanbaarheid en nachtrust van de bewoners, maar ook op het risico op gehoorschade van het evenementenpubliek.
[Meer lezen]
 

Meer handhaving nodig

De Bond Heemschut en de VVAB hebben gezamenlijk een notitie aan het stadsdeel Centrum aangeboden waarin zij meer aandacht voor de handhaving bij monumenten vragen. In de notitie doen de erfgoedorganisaties enkele aanbevelingen.
[Meer lezen]
 

Bezwaren tegen bouwplan Heineken Hoek

De VVAB heeft met een zienswijze gereageerd op het bouwplan voor de Heineken Hoek, Leidsplein hoek Kleine-Gartmanplantsoen. In deze zienswijze formuleert de vereniging haar bezwaren tegen het bouwplan.
[Meer lezen]
 

Geen shortstay in de Wittenberg

De rechtbank heeft uitspraak gedaan gedaan in het beroep van de Lutherse Diaconie tegen de weigering van de gemeente een onttrekkingsvergunning te verlenen. De uitspraak luidt dat het beroep ongegrond is. Dit betekent dat de plannen om van het monumentale gebouw een shortstay-hotel zeer onzeker zijn geworden.
[Meer lezen]
 

Email this to someone Deel deze pagina!

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]
[Archief 2008]
[Archief 2007]
[Archief 2006]
[Archief 2005]
[Archief 2004]
[Archief 2003]
[Archief 2002]
[Archief 2001]
[Archief 2000]

Postarchief

De VVAB geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen die betrekking hebben op onze statutaire doelstelling. Bekijk daarom ook de uitgegane stukken in ons postarchief.