Agenda

VVAB-borrel, derde woensdag in de maand

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats.
Maak kennis met mede-verenigingsleden en bestuursleden. Tijdens de borrel worden actuele onderwerpen besproken. De VVAB-borrel is alleen toegankelijk voor leden, tenzij u introducé bent, d.w.z. meekomt met een lid, of expliciet bent uitgenodigd.
N.B. In de vakantiemaanden juli en augustus vinden er geen borrels plaats.
De volgende borrel vindt plaats op woensdag 21 september, om 17.30 uur, tot uiterlijk 19.30 uur. De borrel vindt zoals gebruikelijk plaats in de Zuiderkerk.

Maandag 27 juni. Amsterdam in balans

Wat zijn de meningen van Amsterdammers over de veranderende stad en hoe verhouden die zich tot de data die iets vertellen over het gebruik van de stad? Vinden Amsterdammers het te druk of juist gezellig? Tijdens deze bijeenkomst wordt de Stand van de Balans gepresenteerd. De uitkomsten dienen als input voor het college, stadsdelen en straatmanagers om gericht kunnen werken aan verbeteringen. Is de stand in balans? Gastsprekers zijn o.a. Kajsa Ollongren, Frans van der Avert, Jeroen Slot en Walther Ploos van Amstel.
Plaats/tijd: Maandag 27 juni, 20.00 uur, Pakhuis De Zwijger
Meer info en opgeven: [Amsterdam in Balans]

Woensdag 29 juni. Ledendebat over Heinekenhoek

Onlangs lag er een sloopaanvraag ter visie voor het complex van gebouwen op de hoek van het Leidseplein en het Kleine Gartmanplantsoen, waarin grand-café Heineken Hoek is gevestigd. De Caransagroep wil op deze locatie graag een groot hotel realiseren. Op voorstel van de Werkgroep Waakhond organiseert het bestuur daarom een speciaal ledendebat over het bouwplan Heineken Hoek, waarbij de vraag centraal staat of de VVAB bezwaar moet aantekenen en zo nodig in beroep moet gaan tegen dit bouwplan.
Plaats/tijd: Woensdag 29 juni, 20.00 uur, Zuiderkerk
Er zijn een aantal sprekers. Speciale gast is architect Sjoerd Soeters die een inleiding met beelden zal houden.
U heeft zich niet op te geven. U bent van harte welkom.
Meer lezen: [Aankondiging ledendebat]

Vrijdag 8 juli. Oude Kerk: Gesprek met de stad

Iedere zomer organiseert de Stichting de Oude Kerk een 'gesprek met de stad'. Tijdens dit gesprek komen onderwerpen aan bod die de buurt, stad en omgeving van de Oude Kerk aangaan. Wat denkt u van het kunstprogramma van de Oude Kerk? Hoe wordt er met het belangrijkste monument van onze stad omgegaan? Als u daar een mening over hebt, kunt u dat op deze bijeenkomst laten weten.
Plaats/tijd: Vrijdag 8 juli, 14.00 uur, Oude Kerk.
Meer lezen / opgeven: [Gesprek met de stad]

Excursies en lezingen

Zaterdag 9 juli. Wandeling Borneo-Sporenburg

Amsterdam is de laatste decennia in rap tempo veranderd. De oostelijke kunstmatige schiereilanden zijn aangelegd vanaf het eind van de 19de eeuw en een eeuw later getransformeerd tot woonwijken met internationaal vermaarde en spannende (landschaps)architectuur. Aanleiding daartoe was de beginnende neergang in de jaren ’60 doordat steeds meer havenactiviteit werd verplaatst naar het westen van de stad. In de late jaren ’70 namen krakers en stadsnomaden de plaats in van de havenarbeiders. Het besluit dat het gebied een woonbestemming zou krijgen was al in 1975 genomen.
Op zaterdag 9 juli richten we ons op Borneo-Sporenburg en maken een wandeling o.l.v. Theo Peppelman, gids van het Borneo Architectuur Centrum. Sporenburg werd in de 19de eeuw gebruikt als rangeerterrein voor het steeds belangrijker wordende treinvervoer. Ten zuiden daarvan volgde in 1917 het Borneo-eiland, waar verschillende rederijen hun kantoren en loodsen hadden. Borneo-Sporenburg zijn de laatste eilanden van het oostelijk havengebied waar vanaf 1999 werd gebouwd aan een woonwijk. Op ingenieuze wijze is hier een hoge bouwdichtheid met een geringe bouwhoogte gecombineerd.
Verzamelen/inloop zaterdag 9 juli om 9.45 uur bij het Borneo Architectuur Centrum (BAC), R.J.H.Fortuynplein 4. Bus 48 stopt voor de deur. Maximaal 18 personen. Bij voldoende belangstelling wordt met een andere gids eenzelfde wandeling gemaakt in omgekeerde route, die gelijktijdig vertrekt.
Om 10.00 uur begint een inleiding waarna we de straat op gaan.
Deelnamekosten voor leden € 10,-, Voor niet-leden € 15,-.

Maximaal aantal deelnemers: 36
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 9
[Ja, ik wil mij opgeven.]

LET OP: U kunt alleen aan een activiteit deelnemen als u (a) hebt betaald én (b) een bevestiging van deelname hebt ontvangen.
Als u zich voor een activiteit inschrijft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Echter, de betaling is nog geen garantie van deelname. Dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling uiteraard per omgaande retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.
Het nog beschikbaar aantal plaatsen is gebaseerd op het aantal betaalde en ingeschreven deelnemers, niet op het aantal on-line inschrijvingen.

Werf 5 leden voor de vereniging en win een dialezing bij u thuis!

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing over de Amsterdamse binnenstad bij u thuis, bijvoorbeeld over de restauratie van de binnenstad in de jaren zestig en zeventig of over het behoud van de Jordaan. U komt hiervoor gratis in aanmerking wanneer u minimaal vijf leden voor de vereniging werft. Hoe? Door uw vrienden of familieleden te vragen bijgaand formulier in te vullen. U kunt ook aan cadeauabonnement geven. Laat het aan ons weten als u een huiskamerbijeenkomst met de nieuwe door u geworven leden organiseert.

Email this to someone Deel deze pagina!

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Mieke Beumer, Elisabeth Bracht, Marion Hilhorst, Aart Janszen en Josine van de Voort (voorzitter).
Op de dag van uw excursie kunt u in contact komen met de excursieleider onder nummer: 06 3042 1465 voor die situaties waarbij iets door wilt geven of iets te vragen heeft. Alleen bellen, geen SMS-berichten.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Amsterdam Cursus

INSCHRIJVING GEOPEND

Ook dit jaar, van november 2016 tot/met februari 2017 (met een onderbreking in december), geeft Walther Schoonenberg een basis- en vervolgcursus Amsterdam.

[Meer info]

Geef een cadeau- abonnement weg

Bent u al lid? Geef dan een kennis een cadeauabonnement.