VVAB-borrel, derde woensdag in de maand

Elke derde woensdag van de maand, vanaf 17.30 uur, vindt onze maandelijkse borrel plaats. Maak kennis met mede-verenigingsleden en bestuursleden. Tijdens de borrel worden actuele onderwerpen besproken. De VVAB-borrel is alleen toegankelijk voor leden, tenzij u introducé bent, d.w.z. meekomt met een lid, of expliciet bent uitgenodigd.

De volgende borrel vindt plaats op woensdag 21 mei.

LET OP: LOCATIE GEWIJZIGD! De VVAB-borrels vinden voortaan plaats op een andere locatie, nl. Café Van Puffelen, Prinsengracht 377.

Agenda

Zaterdag 17 mei. Een chirurgijn bij de VOC en opdrachtgever van Mozart: een lezing op een bijzondere plek

Op zaterdag 17 mei geeft Dr. Otto Bleker, emeritus-hoogleraar, een lezing in de vergaderzaal van de Heeren XVII van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Het vak van chirurgijn kwam voort uit het werk van de barbier, en hield zich vooral bezig met zaken waarbij bloed te voorschijn kwam, zoals aderlating, wondverzorging, botbreuken en amputaties. Chirurgijns werden opgeleid in het gildesysteem van meester en knecht, in tegenstelling tot artsen die aan de universiteit studeerden. Veel chirurgijns - uit de Republiek en uit de buurlanden - gingen als VOC-dienaar naar Azië, en deden hun werk op de schepen en in de vele handelsposten.
Otto Bleker vertelt over de beoefenaars van deze tak van het medische vak, en meer speciaal over de jonge Duitse chirurgijn Ferdinand Dejean (1731-1797), die in dienst van de VOC carrière maakte als stadschirurgijn in Batavia. Na tien jaar keerde hij rijk geworden terug, studeerde alsnog geneeskunde in Leiden, schreef een commentaar op het werk Institutiones van zijn leermeester Gaubius en werd opdrachtgever van Mozart.
Het boek over deze bijzondere figuur dat hij schreef samen met Frank Lequin zal na de lezing verkrijgbaar zijn.
Het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat was het eerste gebouw dat speciaal voor de VOC werd gebouwd en grensde aan het oude Bushuis aan de Kloveniersburgwal. In 1606 werd het in gebruik genomen als bestuurs- en administratiekantoor voor de VOC-Kamer Amsterdam. Naast de vergaderingen van de 20 bewindhebbers van de Kamer Amsterdam, vonden hier zes keer per jaar de vergaderingen plaats van de Heren XVII, de 17 leden tellende centrale directie van de VOC. Tegenwoordig is het gebouw onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Bij de recente verbouwing van het Bushuis-complex tot bibliotheek (2001) werd de grote vergaderzaal van de Heeren XVII gereconstrueerd.
Plaats/tijd: De VOC-vergaderzaal van de Heeren XVII in het Oostindisch Huis. Zaterdag 17 mei, 11.00 uur. Verzamelen om 10:45 uur bij de ingang van de Bushuisbibliotheek UvA, Kloveniersburgwal 48, om de hoek van de Oude Hoogstraat. De lezing duurt met pauze ca. anderhalf uur. Prijs: € 10,- voor leden en € 15,- voor niet leden.

Maximaal aantal deelnemers: 60
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 39
[Ja, ik wil mij opgeven.]

Zaterdag 21 juni. 20ste-eeuwse vernieuwing van de 17de-eeuwse koopmansstad

Velen denken dat de Amsterdamse binnenstad 17de-eeuws is. Het is waar dat een 17de-eeuwse Amsterdammer nog gemakkelijk de weg kan vinden in onze hedendaagse stad. Maar net als andere hoofdsteden, werd ook Amsterdam eind 19de eeuw, maar vooral in de 20ste eeuw, aangepast aan de eisen van de tijd. Dit geldt zelfs voor de grachtengordel. Niet alleen achter de gevels voltrok zich een transformatieproces. Veel gevels blijken beter beschouwd helemaal niet uit de 17de of 18de eeuw te stammen, maar uit de 19de of zelfs 20ste eeuw.
Op deze rondleiding wijst architectuurhistoricus Walther Schoonenberg aan, waaraan je dat kunt zien. Tevens wordt getoond dat er in de binnenstad, ook in de 20ste eeuw na de vernieuwing door Berlage, een nogal conservatief 'traditionalisme' zegevierde, met als gevolg dat de binnenstad veel ouder lijkt dan zij in werkelijkheid is. Toevallig is dat niet: dit was de wens van de oudheidkundige organisaties die de vernieuwing van de binnenstad goed in de gaten hielden. Zo bestond er jarenlang een Commissie voor het Stadsschoon, opgericht in 1911 op initiatief van de Bond Heemschut en het Genootschap Amstelodamum, waarvan de leden met opdrachtgevers gingen praten om in goed overleg tot een beter resultaat te komen. Met heel wisselend succes.
Verzamelen om 10.15 uur op de Torensluis, de brug over het Singel bij de Torensteeg. Vertrek 10.30 uur. De wandeling duurt ca. 2 uur. Na afloop drinken we een kop koffie in een café
Prijs: € 10,- voor leden en € 15,- voor niet leden.
Bij voldoende belangstelling zal deze wandeling om 14.00 uur herhaald worden.

Maximaal aantal deelnemers: 20
Nog beschikbaar aantal plaatsen: 6
[Ja, ik wil mij opgeven.]

LET OP: U kunt alleen aan een activiteit deelnemen als u (a) hebt betaald én (b) een bevestiging van deelname hebt ontvangen.
Als u zich voor een activiteit inschrijft, krijgt u een automatische email met betaalinstructies. Echter, de betaling is nog geen garantie van deelname. Dit wordt bepaald aan de hand van de volgorde dat de betalingen binnenkomen op onze rekening. Het dient dus aanbeveling zo snel mogelijk te betalen. Mocht u niet in aanmerking komen voor deelname, dan laten wij dit weten en wordt uw betaling uiteraard per omgaande retour gestort.
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk één week voor de activiteit. Stuur dan een email naar de Excursiecommissie. Alleen wanneer u tot uiterlijk één week voor de activiteit hebt geannuleerd, wordt het betaalde geld teruggestort. Er wordt uiteraard geen geld terugbetaald als u onverhoopt niet komt opdagen.
Het nog beschikbaar aantal plaatsen (zie beneden) is gebaseerd op het aantal betaalde en ingeschreven deelnemers, niet op het aantal on-line inschrijvingen.

Opgeven

U kunt zich voor de excursies en lezingen opgeven door het formulier in te vullen (zie verwijzing onderaan elke activiteit).

Excursies en andere activiteiten worden georganiseerd door de Excursiecommissie.
De Excursiecommissie bestaat uit Mieke Beumer, Elisabeth Bracht, Kees Heutenik, Marion Hilhorst en Josine van de Voort (voorzitter).
Op de dag van uw excursie kunt u in contact komen met de excursieleider onder nummer: 06 15147295 voor die situaties waarbij iets door wilt geven of iets te vragen heeft.

Cursus Amsterdam

In het najaar 2014 gaat opnieuw een basis- als een vervolgcursus van start. Deze cursussen worden gegeven door Walther Schoonenberg.

[Cursus 2014/2015]

Geef een cadeau- abonnement weg

Als u een kennis een cadeauabonnement geeft, ontvangt u een boekje van Geert Mak! [Cadeauabonnement]

Dialezing

Op verzoek geeft Walther Schoonenberg een dialezing over de Amsterdamse binnenstad. Indien u minimaal vijf leden voor de vereniging werft, wordt de lezing bij u thuis gehouden!