Bouwplan 'Vinkzicht'

Vereniging komt op voor behoud historische panden in Kinkerbuurt

De thans bedreigde historische bebouwing aan de Kinkerstraat en de Da Costakade.
Tot 1 november 2006 lag op het stadsdeelkantoor Oud-West ter inzage het voornemen om vrijstelling ex art. 19, lid 2 WRO te verlenen van de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan voor de bouw van een hotel ter plaatse van de panden Kinkerstraat 56 t/m 72 A en Da Costakade 166 t/m 170, die daartoe gesloopt zullen worden.

De Werkgroep Waahond heeft namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad het stadsdeel Oud-West in een zienswijze laten weten dat naar haar mening door de voorgenomen bouw architectonische, stedenbouwkundige en monumentale waarden verloren gaan c.q. worden geschaad. Overigens concentreert de vereniging zich doorgaans tot de Amsterdamse binnenstad maar in dit geval is het erg nodig over de stadsdeelgrens heen te kijken.

De betreffende panden aan de Da Costakade en de Kinkerstraat dateren uit het einde van de 19e eeuw en kunnen worden gekarakteriseerd als rijk geornamenteerde aannemersbouw met een duidelijk individueel karakter. Zij verkeren helaas in zeer vervallen toestand en het aanzien van de op de begane grond gevestigde winkels laat alles te wensen over. Da Costakade 166 is zelfs zodanig verzakt dat het pand geheel onbewoonbaar is. Desondanks zijn zij in de Atlas van de 19de-eeuwse Ring uit 2004 gewaardeerd als waardevol voor het stadsgezicht. De zienswijze stelt daarom dat behoud en herstel tegen die achtergrond het voor de hand liggende uitgangspunt (is) bij bouwplannen op deze locatie. Uit de uitgebreide ruimtelijke onderbouwing die mede ter inzage is gelegd begrijpen wij dat in 1998 en 1999 behoud en herstel na eerdere andere ideen wel is bestudeerd maar niet voor mogelijk werd gehouden. Onduidelijk is wat de inbreng van de eigenaar, die heel andere plannen had met zijn bezit, bij het trekken van deze conclusie is geweest, met andere woorden was iedereen er destijds van overtuigd dat behoud en herstel onmogelijk was. Inmiddels is er bovendien meer inzicht in de betekenis van het complex in het ruimtelijke beeld van dit deel van het stadsdeel. Een heroverweging lijkt daarom niet onredelijk. (...)
Wij pleiten daarom voor handhaving van de zeer karakteristieke panden op deze plek, uiteraard na een grondige renovatie daarvan, en voor het behoud van een kleinschalige differentiatie in het straatbeeld van de Kinkerstraat. De kwaliteit van de straat zal er onzes inziens bij winnen. Aan de Da Costakade ware het huidige contrast in de bebouwingsschaal te handhaven. Voor een hotel is, als daar echt behoefte aan bestaat, ongetwijfeld ook een andere plek te vinden.

Meer lezen:
[ Zienswijze inzake Vinkzicht]

(WS, 30/10/2006)

Email this to someone Deel deze pagina!

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.