Aanmeldformulier

Steun de VVAB door Vriend te worden.

Hoe meer Vrienden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om de historische binnenstad van Amsterdam in stand te houden. Helpt u mee door lid te worden?

Leden ontvangen het ruim geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen. Door lid te worden, wordt u daarover geïnformeerd.

Na het invullen van uw gegevens krijgt u een welkomboek thuisgestuurd: Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht van Hans Tulleners en Peter Quatfass, een bijzonder fraai vormgegeven boek over monumentale interieurs in de Amsterdamse binnenstad in een speciale uitgave voor de VVAB.

Let op: Het welkomboek wordt niet gestuurd aan 10 euro-leden.

Persoonsgegevens

(*) Verplicht in te vullen velden.


(alleen invullen als het buitenland betreft)
(als u dit veld invult, geeft u zich op als bedrijfslid/donateur)
VVE's of monumentenstichtingen worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich op te geven als 'bedrijfslid'.

(indien afwijkend, bij bedrijf)

Gebruikersinstellingen

In dat geval dient u een wachtwoord te bedenken en in te vullen:

Dit zijn uw accountgegevens. U krijgt meteen een account waarmee u op onze website kunt inloggen. U ontvangt een bevestigingsemail met een activeringscode. Het email-adres wordt gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief.

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Zie onze privacyverklaring.

Contributie


Gewoon lid: € 35,- per jaar
Jonger dan 25 jaar: € 20,- per jaar
Leden zonder blad of gezinsleden: € 10,- per jaar
Bedrijfslidmaatschap: € 150,- per jaar
Lidmaatschap voor het leven: € 500,- eenmalig
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar. [Statuten]

BEVEILIGING
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de VVAB biedt u fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. [Meer lezen]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris.

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]

Geef een cadeauabonnement weg

Het is ook mogelijk een familielid, vriend of kennis een cadeauabonnement te geven. U ontvangt dan, indien gewenst, zelf het welkomboek! [Cadeauabonnement]

Gezinslid opgeven

Tenslotte is het mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]

Privacyverklaring

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze privacyverklaring.

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag over op:
NL67 INGB 000 1775 369
t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369

U kunt hier online betalen: