Ja, ik wil lid worden!

Wie een steentje wil bijdragen kan lid worden van de VVAB.

Hoe meer leden wij hebben, hoe meer wij kunnen doen om de historische binnenstad van Amsterdam in stand te houden. Helpt u mee door lid te worden?

Leden ontvangen het ruim geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies en dialezingen. Door lid te worden, wordt u daarover geïnformeerd.

Na het invullen van uw gegevens krijgt u een welkomboek thuisgestuurd: het bijzonder interessante boek IJzeren ambitie over het Paleis voor Volksvlijt van Gabri van Tussenbroek, dat elke Amsterdam-liefhebber in zijn boekenkast moet hebben staan.

Na invullen van een (geldig) emailadres ontvangt u een automatische email met betaalinstructies. Let op dat u pas lid bent nadat wij uw contributiebetaling hebben ontvangen.

Let op: Het welkomboek wordt niet gestuurd aan 10 euro-gezinsleden.

Persoonsgegevens


(alleen invullen als het buitenland betreft)
(als u dit veld invult, geeft u zich op als bedrijfslid/donateur)
VVE's of monumentenstichtingen worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich op te geven als 'bedrijfslid'.

(indien afwijkend, bij bedrijf)

Gebruikersinstellingen

In dat geval dient u een wachtwoord te bedenken en in te vullen:

Dit zijn uw accountgegevens. U krijgt meteen een account waarmee u op onze website kunt inloggen. Uw emailadres is uw accountnaam. U ontvangt een bevestigingsemail met een activeringscode. Het account dient o.m. om de email-nieuwsbrief van de vereniging te ontvangen. De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Zie onze privacyverklaring.

Contributie

€ 35,- per jaar
Jonger dan 25 jaar: € 20,-
Leden zonder blad of gezinsleden betalen € 10,-
Bedrijfslidmaatschap: € 150,- per jaar
Lidmaatschap voor het leven: € 500,-
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar. [Statuten]
BEVEILIGING
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen.

(*) Verplicht in te vullen velden.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat de vereniging over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de VVAB biedt u fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken. [Meer lezen]

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris.

Geef een cadeauabonnement weg

Het is ook mogelijk een familielid, vriend of kennis een cadeauabonnement te geven. U ontvangt dan, indien gewenst, zelf het welkomstgeschenk! [Cadeauabonnement]

Gezinslid opgeven

Het is ook mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]

Privacyverklaring

De VVAB neemt de privacy van uw gegevens serieus. Lees er meer over op onze privacyverklaring.

Hoe contributie betalen?

Maak uw contributiebedrag over op:
NL67 INGB 000 1775 369 t.n.v. 'Ver Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad' (let op: precies zo benoemen!) o.v.v. ‘contributie’ en lidnummer.
De volledige bankgegevens luiden:
BIC-code INGBNL2A
IBAN nummer: NL67INGB0001775369