Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

Op 27 oktober 2023 vierde Amsterdam zijn 748ste verjaardag.
De Amsterdamse binnenstad is een beschermd stadsgezicht: de binnenstad binnen de Singelgracht is één van de meest gave en grootste historische stadskernen van de wereld. De wijken daaromheen worden inmiddels ook wel als binnenstad beschouwd.

Al vanaf 1975, al bijna een halve eeuw dus, maakt de VVAB zich sterk voor het behoud van de historische bebouwing, een goed woon- en werkklimaat en de verspreiding van kennis over Amsterdam (zie onze statutaire doelstelling). De VVAB is een erfgoedorganisatie en is er voor iedereen die Amsterdam, haar monumenten, haar unieke karakter, ter harte gaat. Waar u ook woont.

Amsterdammers, gefeliciteerd!

Op 27 oktober was het 748 jaar geleden dat de graaf van Holland, Floris V, een kleine nederzetting bij een dam in de Amstel het recht verleende in Holland handel te drijven, zonder tol te hoeven betalen. Het document is het bekende Tolprivilege van 1275 dat tegenwoordig in de kluizen van het Stadsarchief wordt bewaard. Het is het oudste bewaard gebleven document waarin Amsterdam wordt genoemd. Dat betekent dat de geschreven geschiedenis van Amsterdam op 27 oktober 1275 begint. Dat vieren wij elk jaar op 27 oktober.

Geef u op als Vriend

Na uw aanmelding als Vriend ontvangt u het rijk geïllustreerde tijdschrift Binnenstad. Ook worden er door de vereniging activiteiten georganiseerd als excursies, lezingen, cursussen en borrels. Leden worden over onze activiteiten geïnformeerd en krijgen korting op excursies en lezingen. Als welkomstgeschenk ontvangt u het boek Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass, een bijzonder fraai vormgegeven boek over monumentale interieurs in de Amsterdamse binnenstad in een speciale uitgave voor de VVAB.

Nieuwbouw Heineken Hoek uit de steigers

23 nov. 2023

De nieuwbouw van de Heineken Hoek op het Leidseplein hoek Kleine Gartmanplantsoen is uit de steigers gekomen. Het is nog niet helemaal klaar, maar iedereen kan nu al zien dat hier sprake is van een grote aanslag op het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Onderhoud en maatwerk aan bruggen en kades

21 nov. 2023

Wethouder Melanie van der Horst schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de gemeente weer gewoon onderhoud gaat plegen aan onze bruggen en kademuren in plaats van de rampzalige sloop/nieuwbouw benadering van de laatste jaren.
[Meer lezen]

Platform tegen overtoerisme opgericht

15 nov. 2023

Een aantal bewonersorganisaties die zich al langer verzetten tegen de gevolgen van de aanhoudende druk van bezoekers op de Amsterdamse binnenstad hebben de handen ineen geslagen in het platform Het is genoeg.
[Meer lezen]

Joods erfgoed op Uilenburg opnieuw bedreigd

14 nov. 2023

Netbeheerder Liander heeft een plan gemaakt voor een nieuw elektriciteitsstation op Uilenburg. De voormalige onderwijzerswoning van de Sophie Rosenthal Bewaarschool – Joods erfgoed – moet hiervoor wijken. Volgens de VVAB kan hier echter geen sprake van zijn.
[Meer lezen]

Vergroening van monumentale gevels tast beschermd stadsgezicht aan

7 nov. 2023

In een zienswijze protesteert de VVAB tegen een aanvraag voor de 'vergroening' van monumentale gevels aan de Nieuwendijk en de Heiligeweg. Dit plan tast het beschermd stadsgezicht aan.
[Meer lezen]

Raadsadres over verlenging contract JCDecaux

3 nov. 2023

De VVAB heeft in een raadsadres gevraagd het contract met JCDecaux voor LED-schermen in de openbare ruimte niet te verlengen. Merkwaardigerwijze wordt daarover nu al gesproken terwijl het contract pas in 2027 afloopt. De VVAB vindt dat voorbarig.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve-lezing vestigt aandacht op Post 65-monumenten

30 okt. 2023

Op de Amsterdam Verjaardag van de VVAB, op 27 oktober 2023, in de Keizersgrachtkerk sprak Aimée Albers in haar Geurt Brinkgreve-lezing over de Post 65-monumenten. Welke criteria worden gehanteerd voor de selectie? Is er wel genoeg aandacht voor de burgerinitiatieven in de periode na 1965?
[Meer lezen]

Petitie tegen nieuwbouw Raamplein

22 okt. 2023

Het bewoners-actiecomité in de Raamstraat is een petitie begonnen tegen de nieuwbouw in de tuin van het rijksmonument aan het Raamplein. De actie wordt gesteund door de VVAB.
[Meer lezen]

3d-geprinte brug verwijderd; oude Stoofbrug komt terug

20 okt. 2023

De tijdelijke 3d-geprinte brug bij de Stoofsteeg is door de gemeente Amsterdam verwijderd. De oude Stoofbrug komt begin 2024 terug. Eerst moeten nog de landhoofden worden aangepast.
[Meer lezen]

Handhavingsverzoek tegen illegaal kunstwerk

6 okt. 2023

De VVAB heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam tegen het illegaal aangebracht kunstwerk op een gemeentelijk monument aan de Vijzelgracht. Het 'kunstwerk' neemt de hele zijgevel in beslag en tast het beschermd stadsgezicht aan.
[Meer lezen]

Strijd tegen bouwplan Amsterdam Museum gaat door

21 sept. 2023

De VVAB heeft bij de Raad van State hoger beroep ingesteld tegen het bouwplan van het Amsterdam Museum. Dit is nodig omdat de rechtbank het beroep tegen de bouwplannen 'ongegrond' heeft verklaard en belangrijke beroepsgronden niet (voldoende) inhoudelijk heeft behandeld.
[Meer lezen]

Aanvraag ingediend voor Raamgracht 17

30 aug. 2023

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het pand Raamgracht 17, een reconstructie van een 18de-eeuwse halsgevel ontworpen door architect Gerard Prins uit 1976.
[Meer lezen]

Komst sportschool zorgt voor beroering

23 aug. 2023

De voorgenomen vestiging van een sportschool TrainMore tussen Prinsengracht 13-15 en Keizersgracht 8-10 zorgt voor beroering. Bewoners vrezen het verlies van vleermuizen en gierzwaluwen, maar ook van de rust in de grachtentuin.
[Meer lezen]

Liander-trafokasten rukken op

14 aug. 2023

Overal verschijnen lelijke trafokasten van energiebedrijf Liander in de openbare ruimte. Als gevolg van de energietransitie zullen er tot 2050 alleen al in het Centrum zo'n 140 worden geïnstalleerd. De helft moeten er al in 2030 staan.
[Meer lezen]

Jenny Bierenbroodspot (1941-2023)

9 aug. 2023

Afgelopen maandag 7 augustus ontving de vereniging het droevige bericht van het overlijden van Jenny Bierenbroodspot. Tientallen jaren heeft zij op de bres gestaan voor het behoud van Amsterdams erfgoed waardoor vele karakteristieke gebouwen voor de stad zijn behouden.
[Meer lezen]

Actie tegen nieuwbouw Raamplein

8 aug. 2023

De VVAB heeft een pamflet verspreid in de omgeving Raamplein om de bewoners te informeren over de plannen voor de bouw van een appartementencomplex op de hoek Raamplein / Raamstraat. Het betreft schokkende nieuwbouw die afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Erfgoedorganisaties willen een beter hoogbouwbeleid

17 jul. 2023

Vijf erfgoedorganisaties waaronder de VVAB vragen in petitie aan de gemeente Amsterdam om een beter hoogbouwbeleid. Zo moet de Hoogbouweffectrapportage verplicht blijven. Ook moeten burgers meer zeggenschap en participatie krijgen over de toekomst van hun eigen stad.
[Meer lezen]

[Nieuwsarchief]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Crowdfunding

Opbrengst tot nu toe in de crowdfunding Amsterdam Museum:
€9325,- (47 %)
(76 dagen)

Bestel een Amsterdamse prent

Bestel bij de VVAB een fraaie Amsterdamse prent, voor uzelf of om weg te geven aan een relatie. Zie: Amsterdamse prenten

Vriend maakt Vriend

Weet u iemand die lid wil worden van onze vereniging? In onze actie Vriend maakt Vriend geeft u iemand op als lid. Zowel de nieuwe Vriend als de aangever ontvangen het welkomboek: Amsterdamse stijlkamers van Hans Tulleners en Peter Quatfass. [Vriend maakt Vriend]

Volg ons op Twitter.

Volg ook onze Facebook-pagina en discussieer mee.

Vrijwilliger worden?

De VVAB is een vrijwilligersorganisatie en zoekt constant vrijwilligers voor diverse taken. Van deelnemen aan een werkgroep tot klusjes op het bureau. Ook interesse? Kom een keer kennismaken. [Contact]